ΠΛΑΡΟΥ-ΚΟΧ245-01

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΚΟΧΥΛΙΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΜΠΙΛ245-02

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΛΙΕΣ 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΦΥΛΛΑ245-03

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΦΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥ 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΠΑΣΧΑΛ245-04

Λαμπάδα ΠΛΑΚΕ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΚΟΧ246-01

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΚΟΧΥΛΙΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΠΕΤΡ246-02

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΠΕΤΡΕΣ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΡΟΖΧΑ246-03

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΡΟΖ ΧΑΝΤΡΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΕΚΡΧΑ246-04

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΕΚΡΟΥ ΧΑΝΤΡΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΣΤΡΟΥ-ΦΥΛΛΑ247-01

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΦΥΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥ ⌀ 30 ΥΨΟΣ 30

ΣΤΡΟΥ-ΠΕΤΡ247-02

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΕΤΡΕΣ ⌀ 30 ΥΨΟΣ 30

ΣΤΡΟΥ-ΡΟΖΧΑ247-03

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΟΖ ΧΑΝΤΡΑ ⌀ 30 ΥΨΟΣ 30

ΣΤΡΟΥ-ΕΚΡΧΑ247-04

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΚΡΟΥ ΧΑΝΤΡΑ ⌀ 30 ΥΨΟΣ 30

ΣΤΡΟΥ-ΚΛΩΣΤ247-05

ΛΑΜΠΑΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΡΥΣΗ ΚΛΩΣΤΗ ⌀ 30 ΥΨΟΣ 30

ΠΛΑΡΟΥ-EASTER248-05

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ HAPPY EASTER (148-05) 17 × 57 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΜΠΑΛ251

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΜΠΑΛΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΠΕΤΑΛ252

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΚΑΡΔ253

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΡΔΙΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΚΥΚ254

ΟΒΑΡΟΥ-ΛΟΥ256

ΟΒΑΡΟΥ-ΛΑΒΑ258

ΟΒΑΡΟΥ-ΧΑΝΤ260

ΟΒΑΡΟΥ-ΤΡΙΑΝΤ261

ΟΒΑΡΟΥ-ΓΚΑΖ271

ΠΛΑΡΟΥ-ΦΥΤΙΚ272

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΦΥΤΙΚΟ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΑΝΘΑ273

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΑΝΘΑΚΙΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΚΟΧΥΛ274

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΚΟΧΥΛΙΑ 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΠΑΖΛ275

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΠΑΖΛ 16 × 45 ΥΨΟΣ 26