100-ΧΑΝΤ

ΤΕΤΡΟΥ-ΜΠΟΡΝΤ ΧΡ188

ΠΛΑΡΟΥ-ΜΠΟΡΝΤ ΧΡ189

ΣΤΡΟΥ-ΜΠΟΡΝΤ ΧΡ190

ΣΤΡΟΥ-ΜΠΟΡΝΤ ΑΣ191

ΠΛΑΡΟΥ-ΛΟΞΗ ΧΑΝΤΡ192

ΣΤΡΟΥ-ΧΑΝΤ193

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΑΝΤ194

ΤΕΤΡΟΥ-ΧΑΝΤ195

ΣΤΡΟΥ-ΣΤΡΑΣ268

ΠΛΑΡΟΥ-ΔΕΝΤΡ278

ΣΤΡΟΥ-ΣΤΡΑΣ281

ΤΕΤΡΟΥ-ΣΤΡΑΣ282

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΑΝΤ300

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΑΝΤ301

ΣΤΡΟΥ-ΧΑΝΤ302

ΟΒΑΡΟΥ-ΧΑΝΤ303

75-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική βουτηχτή 75gr 35cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

50-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική βουτηχτή 50gr 39cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

30-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική βουτηχτή 30gr 27cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

ΤΕΜΙ-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική μηχανής ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΙΚΡΗ 90gr 34cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

ΤΕΜΕ-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική μηχανής ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ 140gr 37cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

ΟΒΜΙ-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική μηχανής ΟΒΑΛ ΜΙΚΡΗ 95gr 34cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

ΟΒΜΕ-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική μηχανής ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛΗ 140gr 37cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

ΠΛΑ-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική μηχανής ΠΛΑΚΕ 125gr 37cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα

ΣΤΡ-ΧΑΝΤ

Λαμπάδα κλασική μηχανής ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 135gr 36cm ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ σε 8 χρώματα