ΠΛΑΡΟΥ-You&Me175-01

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ You&Me ΡΟΥΣΤΙΚ (175-01) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20"

ΠΛΑΡΟΥ-Family175-02

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ Family ΡΟΥΣΤΙΚ (175-02) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-Hearts175-03

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ Hearts ΡΟΥΣΤΙΚ (175-03) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-Love175-04

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ Love ΡΟΥΣΤΙΚ (175-04) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-Kitty175-05

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ Kitty ΡΟΥΣΤΙΚ (175-05) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΜΑΤΙ288

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΜΑΤΙ ΡΟΥΣΤΙΚ (288) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20