ΣΤΡΟΥ-ΞΥΣ119

ΣΤΡΟΥ-ΞΥΣ120

ΣΤΡΟΥ-ΞΥΣ121

ΣΤΡΟΥ-ΞΥΣ122

ΣΤΡΟΥ-ΞΥΣ123

ΤΕΤΡΟΥ-ΞΥΣ124

ΤΕΤΡΟΥ-ΞΥΣ125

ΤΕΤΡΟΥ-ΞΥΣ126

ΤΕΤΡΟΥ-ΞΥΣ127

ΠΛΑΡΟΥ-ΞΥΣ128

ΠΛΑΡΟΥ-ΞΥΣ129

ΠΛΑΡΟΥ-ΞΥΣ130

ΠΛΑΡΟΥ-ΞΥΣ131

ΠΛΑΡΟΥ-ΞΥΣ132

ΠΛΑΡΟΥ-ΞΥΣ133

ΟΒΑΡΟΥ-ΞΥΣ134

ΟΒΑΡΟΥ-ΞΥΣ135

ΟΒΑΡΟΥ-ΞΥΣ136

ΣΤΡΟΥ-600

ΣΤΡΟΥ-ΤΡΥ800

Λαμπάδα στρογγυλή με τρύπα ξυστή σε 22 χρώματα

ΣΤΡΟΥ-ΤΡΥ801

Λαμπάδα στρογγυλή με τρύπα ξυστή σε 22 χρώματα

ΤΕΤΡΟΥ-ΤΡΥ802

Λαμπάδα τετράγωνη με τρύπα ξυστή σε 22 χρώματα

ΤΕΤΡΟΥ-ΤΡΥ803

Λαμπάδα τετράγωνη με τρύπα ξυστή σε 22 χρώματα