ΠΛΑΡΟΥ-ΜΠΡΟΥ170

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ (170) 17 × 57 ΥΨΟΣ 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΤΡΥΠΕΣ171

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΤΡΥΠΕΣ ΡΟΥΣΤΙΚ (171) 17 × 37 ΥΨΟΣ 30

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΑΡΑΧΤΟ172

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΧΑΡΑΧΤΟ ΡΟΥΣΤΙΚ (172) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΛΟΞΟ ΧΡΥΣΟ173

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΛΟΞΟ ΧΡΥΣΟ ΡΟΥΣΤΙΚ (173) 17 × 37 ΥΨΟΣ 30

ΠΛΑΡΟΥ-ΣΤΡΟ267

ΠΛΑΡΟΥ-ΚΕΝΤ289

Λαμπάδα ΠΛΑΚΕ ΚΕΝΤΗΜΑ ΡΟΥΣΤΙΚ (289) 16 × 45 ΥΨΟΣ 20