ΣΤΡΟΥ-ΧΙΟ137

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - ⌀ 30 Υψος : 30

ΣΤΡΟΥ-ΧΙΟ138

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - ⌀ 17 Υψος : 26

ΣΤΡΟΥ-ΧΙΟ139

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - ⌀ 30 Υψος : 20

ΣΤΡΟΥ-ΧΙΟ140

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - ⌀ 17 Υψος : 20

ΣΤΡΟΥ-ΧΙΟ141

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - ⌀ 37 Υψος : 20

ΤΕΤΡΟΥ-ΧΙΟ142

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 27 χ 27 Υψος : 30

ΤΕΤΡΟΥ-ΧΙΟ143

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 18 χ 18 Υψος : 26

ΤΕΤΡΟΥ-ΧΙΟ144

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 27 χ 27 Υψος : 20

ΤΕΤΡΟΥ-ΧΙΟ145

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 18 χ 18 Υψος : 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ146

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 17 χ 37 Υψος : 30

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ147

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 12 χ 27 Υψος : 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ148

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 16 χ 45 Υψος : 26

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ149

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 17 χ 37 Υψος : 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ150

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 12 χ 27 Υψος : 20

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ151

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 16 χ 45 Υψος : 20

ΟΒΑΡΟΥ-ΧΙΟ152

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 18 χ 33 Υψος : 26

ΟΒΑΡΟΥ-ΧΙΟ153

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 18 χ 33 Υψος : 20

ΟΒΑΡΟΥ-ΧΙΟ154

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - 22 χ 65 Υψος : 20

ΣΤΡΟΥ-700

Λαμπάδα αρωματική χιόνι - ⌀ 23 Υψος : 30

ΠΛΑΡΟΥ-ΧΙΟ703

ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΛΑΚΕ ΧΙΟΝΙ ΡΟΥΣΤΙΚ (703) 57 × 17 ΥΨΟΣ 26