ΜΠΑΛΑ-Φ15

ΜΠΑΛΑ-Φ20

ΜΠΑΛΑ-Φ24

ΜΠΑΛΑ-Φ30

ΜΠΑΛΑ-Φ40

ΜΠΑΛΑ-Φ10

ΜΠΑΛΑ-ΞΠ Φ10

Ξυστή φωτοφόρα μπάλα με πέρλα σε 22 χρώματα, διαμέτρου 10cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠ Φ15

Ξυστή φωτοφόρα μπάλα με πέρλα σε 22 χρώματα, διαμέτρου 15cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠ Φ24

Ξυστή μεγάλη φωτοφόρα μπάλα με πέρλα σε 22 χρώματα, διαμέτρου 24cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠ Φ30

Ξυστή μεγάλη φωτοφόρα μπάλα με πέρλα σε 22 χρώματα, διαμέτρου 30cm

ΜΠΑΛΑ-ΤΡΥ Φ24

ΜΠΑΛΑ-ΤΡΥ Φ30

Ξυστή μεγάλη φωτοφόρα μπάλα με τρύπες σε 22 χρώματα, διαμέτρου 30cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠΜ Φ10

Ξυστή φωτοφόρα μπάλα με μεταλλικά χρώματα, διαμέτρου 10cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠΜ Φ15

Ξυστή φωτοφόρα μπάλα με μεταλλικά χρώματα, διαμέτρου 15cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠΜ Φ24

Ξυστή μεγάλη φωτοφόρα μπάλα με μεταλλικά χρώματα, διαμέτρου 24cm

ΜΠΑΛΑ-ΞΠΜ Φ30

Ξυστή μεγάλη φωτοφόρα μπάλα με μεταλλικά χρώματα, διαμέτρου 30cm

ΜΠΑΛΑ-ΤΡΥΞΠΜ Φ24

ΜΠΑΛΑ-ΤΡΥΞΠΜ Φ30