ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ7 6

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ7 10

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ7 14

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ7 20

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ10 6

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ10 10

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ10 14

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ10 20

Χειροποίητο ξυστό κερί με πέρλα σε 22 χρώματα με βουλοκέρι 2023 που μπορεί να αφαιρεθεί

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ7 6

Κερί Φ7χ6 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ7 10

Κερί Φ7χ10 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ7 14

Κερί Φ7χ14 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ7 20

Κερί Φ7χ20 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ10 6

Κερί Φ10χ6 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ10 10

Κερί Φ10χ10 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ10 14

Κερί Φ10χ14 ξυστό με βουλοκέρι 2023 σε μεταλλικά χρώματα

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ10 20

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠ15 5

Χειροποίητη ξυστή τούρτα με πέρλα σε 22 χρώματα

ΑΣΤΕΡΙ-ΞΠ16 5

Κέρινο αστέρι, ξυστό πέρλα με βουλοκέρι 2023 σε 22 χρώματα

ΑΣΤΕΡΙ-ΞΠ25 5

Μεγάλο κέρινο αστέρι, ξυστό πέρλα με βουλοκέρι 2023 σε 22 χρώματα

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ10 10

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ10 15

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ12 12

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ12 17

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ12 22

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ15 15

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ15 20

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠ15 25

ΤΕΤΦΑΝ-ΞΠ14 14 10

ΤΕΤΦΑΝ-ΞΠ14 14 15

ΤΕΤΦΑΝ-ΞΠ14 14 20

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥ12 12

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥ12 17

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥ15 15

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥ15 20

ΚΥΛΡΟΥ-ΞΠΜ15 5

Χειροποίητη ξυστή μεταλλική τούρτα με βουλοκέρι σε 5 χρώματα

ΑΣΤΕΡΙ-ΞΠΜ16 5

Κέρινο αστέρι, μεταλλικά χρώματα με βουλοκέρι 2023 σε 5 χρώματα

ΑΣΤΕΡΙ-ΞΠΜ25 5

Μεγάλο κέρινο αστέρι, μεταλλικά χρώματα με βουλοκέρι 2023 σε 5 χρώματα

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ10 10

Φωτοφόρο κέρινο φαναράκι Φ10χ10 σε 5 ξυστά μεταλλικά χρώματα

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ10 15

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ12 12

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ12 17

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ12 22

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ15 15

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ15 20

ΣΤΡΦΑΝ-ΞΠΜ15 25

ΤΕΤΦΑΝ-ΞΠΜ14 14 10

ΤΕΤΦΑΝ-ΞΠΜ14 14 15

ΤΕΤΦΑΝ-ΞΠΜ14 14 20

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥΞΠΜ12 12

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥΞΠΜ12 17

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥΞΠΜ15 15

ΣΤΡΦΑΝ-ΤΡΥΞΠΜ15 20